Jezik:

SODELUJTE Z NAMI


Spoznajte nas
Spoznajte nas

SLOVENIA ONLINE 

NI KOMERCIALNA STRAN !

Z sponsorstvom SLOVENIA ONLINE, boste podprli delovanje

Društva KROG PRIJATELJSTVA, ki se zavzema za vrnitev ali

dokončanje izobraževanja mladih, kateri so izpadli iz rednega šolskega sistema.

 

SLOVENIJA ONLINE si želi

majhno število kakovostnih partnerjev, iz kategorije družinske počitnice,

  • kateri želijo ustvariti zmagovalno kombinacijo
  • med vami, obiskovalcem in Slovenia Online promocijskega partnerstva.

 

Zakaj Slovenia Online omejuje možnosti?

Filozofija je preprosta ... "Nikoli ne boste izgubili z Slovenia Online"
to dejstvo temelji na naši ljubezni do ljudi in krajev tega biser države.

 

Komu so namenjena sredstva Sponzorstev ?

Sredstva pridobljena preko spletne strani SLOVENIA ONLINE,

so namenjena izključno za nemoteno delovanje

DRUŠTVA KROG PRIJATELJSTVA.

 

Oddajte vašo ponudbo
Oddajte vašo ponudbo

BODITE SPONZOR strani SLOVENIA ONLINE !

 

SLOVENIA ONLINE sprejema omejeno število sponzorstev

na ekskluzivni osnovi v vsaki kategoriji.

SLOVENIA ONLINE ne bo sodelovala s podjetjem, ki bi imelo za posledico za obiskovalce

izkušnje pod njihovim pričakovanjem v času počitnic.

 

Stopnje Promocije temeljijo na

  • prometu (samem ali široki posebni strani)
  • vrednosti Sponzorstva
  • obliko oglasov / velikosti / ospredje.

Obrnite se izključno na lokalnega agenta SLOVENIA ONLINE ,

ki ga upravlja Društvo Krog Prijateljstva.


Skupaj lahko zgradimo program, ki

  • gradi na Blagovni znamki vašega podjetja
  • in trži neposredno vaš produkt do bodočih strank.

VAŠO PONUDBO LAHKO ODDATE z KLIKOM NA SLIKO !