Sprache:

Pozdravljeni v naši šoli


različne metode učenja
različne metode učenja

Ustvarjamo vse potrebne pogoje za zagotavljanje vzpodbujanja razvoja interesov in talentov. Študentje lahko sodelujejo tudi v izvenšolskih aktivnostih, kot je npr. udeležba v gledališki skupini, skupina mladih fizikov, ples ali plavanje. Skrbimo, da naši varovanci dosegajo vedno boljše rezultate in skrbimo za rast njihovih ambicij. Načrtujemo šolske izlete, ki so izobraževalno usmerjeni. Cilj plesnih dogodkov pa je povezovanje študentov med seboj.

 

Ustvarjamo študentom prijetno ozračje, ki je usmerjeno v razvoj posameznika. Izobrazba našim študentom ostaja v spominu za celo življenje.

 

 Izobrazba je tisto kar ostaja tudi kadar je tisto kar je bilo zvrženo pozabljeno!

 

Zasebna osnovna in srednja šola [Ime šole] je bila ustanovljena leta 2001. Imamo status državne šole. Šolska stavba ima dve etaži s skupno 2800 m2 in se nahaja na 1,5 hektarja velikem zemljišču z igriščem in parkiriščem. Vse to se v mirnem in varnem okolju. V šoli in okolici vlada študentom primerno vzdušje, ki ga vzdržujejo učitelji ter ostalo osebje s svojo nenehno skrbjo.

 

Za varnost mladih skrbijo učitelji, saj so pod njihovim nenehnim nadzorom. Dodatni varnostni nadzor znotraj zgradbe nudi alarmni sistem. Šola je opremljena z naslednjimi učni pripomočki: šolske table v vseh učilnicah, ločen prostor za gledališke predstave, opremljene tehnične učilnice za fiziko in kemijo, 3 računalniške učilnice s približno 70-imi računalniki, ki so priključeni na internet.

 

Spodbujamo zdrav načina življenja. Naša menza ponuja zdravo hrano in pijačo in je vedno pod nadzorom. Sveža živila se dostavljajo redno vsak dan. Zagotovljeno imamo 24-urno zdravniško službo. Šolski prevozi vozijo otroke od šole direktno do vašega doma. Študentom prijazno tajništvo je opremljeno s fotokopirni stroji in telefoni. Tam boste lahko dobili vse potrebne informacije in dokumente.